Saturday, October 29, 2011

Ujian dan Dugaan: Tanda Allah Sayang

Di dalam al-Quran, ujian dan dugaan disebut oleh Allah sebagai البلاء (bala’) serta الفتنة (fitnah). Menurut kamus المحيط (al-Muhit), kedua-duanya berkongsi maksud yang sama. [Al-Muhit, Kaherah, Mesir. http://lexicons.sakhr.com/intro/intro.aspx?fileurl=takdeem.asp]
Menjalani liku-liku hidup sebagai seorang manusia, kita tidak akan dapat lari daripada diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ujian yang mendatang selalunya menjadikan diri kita lebih tegar dan kuat. Masakan tidak. Ujian mengajar seseorang untuk jadi lebih lasak dalam menggalas setiap bebanan kehidupan.
Menurut Ibn Manzur dalam Lisanu al-‘Arb, bala’ itu adalah ujian yang terdiri daripada yang baik juga yang buruk. Seperti mana yang diberitakan pada surah al-Anbiyaa’ iaitu;

ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون

Dan Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai dugaan; dan kepada Kami-lah kamu semua akan dikembalikan. [Al-Anbiyaa’: 35]
Al-Hafiz Ibn Katsir dalam memberikan penerangan terhadap ayat ini menyatakan bahawa Allah menguji hambanya dengan musibah pada satu waktu, dan kemudian dengan nikmat pada waktu yang lain, untuk melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur, siapa pula yang sabar, dan siapa yang putus harap.
Dan al-Hafiz ada menukilkan kata-kata Ibnu ‘Abbas dalam menafsirkan ayat ini, bahawa Allah menguji hambanya dengan kecelakaan dan kesenangan, dengan kesihatan dan kesakitan, dengan kemewahan serta kemiskinan, dengan perkara yang halal dan apa yang haram, dengan ketaatan dan kemaksiatan, serta dengan hidayah dan kesesatan. [Tafsir al-Quran al-‘Adzim, Ibn Katsir, Abu al-Fida’.]
Ujian yang berbeza untuk mengukur keimanan
Berdasarkan tafsiran Ibnu ‘Abbas tersebut, dapat kita ketahui bahawa pada setiap orang, berbeza tahap ujian yang dikenakan ke atasnya. Ini adalah selari dengan ayat pada surah al-Baqarah apabila Allah menyatakan;

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

Allah tidak memberi kesusahan seseorang hamba melainkan apa yang terdaya olehnya. [Al-Baqarah: 286]
Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahawa ujian yang dikenakan kepada setiap hamba, adalah bersesuaian dengan apa yang mampu ditanggungnya. Dan setiap orang pula berbeza tahap tanggungannya dan penerimaan mereka terhadap ujian serta dugaan
Ujian yang diberikan juga adalah untuk mengukur tahap keimanan seorang hamba. Ini telah dibuktikan secara jelas berdasarkan ayat 2-3 surah al’-Ankabut;

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين

Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: “Kami beriman”, sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu dugaan)?Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang yang terdahulu sebelum mereka, maka (dengan ujian yang demikian), nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang benar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahui-Nya akan orang-orang yang berdusta. [al-Ankabut: 2-3]
Ganjaran menanti bagi yang diuji
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassalam menyifatan bahawa ujian yang diberikan kepada kaum manusia adalah tanda kecintaan Allah kepada mereka. Dan semakin besar dugaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, menandakan besar juga pahala yang diperoleh. Ini sebagaimana hadith yang datang dari Anas bin Malik, yang menyatakan Rasulullah Sallallahu ‘Alahi Wassalam bersabda;

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم ، فمن رضي فله الرضا ، ومن سخط فله السخط

Sesungguhnya besarnya ganjaran itu dinilai pada besarnya bala’ yang menimpa. Dan sesungguhnya Allah itu apabila mencintai sesuatu kaum, maka akan mereka itu diberi dugaan. Oleh sebab itu barangsiapa yang redha – dengan ujian yang menimpa, dia akan memperoleh keredhaan Allah dan barangsiapa yang tidak maka padanya kemurkaan Allah. [Riwayat al-Tirmidzi, al-Albani menyatakannya sebagai hasan dalam Sahih dan Dha’if Sunan al-Tirmidzi.]
Jelas bahawa ujian yang diberikan adalah untuk menguji keimanan seorang manusia. Jika dia beriman, maka dia akan menerimanya dengan keredhaan. Dan padanya rahmat Allah Azza wa Jalla serta keredhaan-Nya. Namun bagi manusia yang lalai serta tidak meredhai ujian yang diberikan ke atasnya. Maka dia sekadar mendapat kemurkaan daripada Allah.
Hadith di atas termasuk dalam bab Sabar (الصبر) oleh Imam al-Nawawi dalam karya beliau dalam bidang hadith; iaitu Riyadh al-Salihin. Di sini dapat dijelaskan bahawa, bagi orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala adalah bersabar dengan segala dugaan serta mehnah yang diberikan oleh Allah kepadanya.
Jelas juga, daripada hadith tersebut bahawa semakin besar dugaan yang diperoleh oleh seorang manusia, maka semakin besar ganjara pahala yang akan dia dapati.
Dalam ayat ke-214 surah al-Baqarah, ada dinyatakan bahawa orang yang diuji itu akan mendapat pertolongan daripada Allah serta akan diganjari dengan syurga;

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب

Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu (ujian dan cubaan) seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? mereka telah ditimpa kepapaan (kemusnahan harta benda) dan serangan penyakit, serta digoncangkan (dengan ancaman bahaya musuh), sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya: “Bilakah (datangnya) pertolongan Allah?” Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat (asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah). [Al-Baqarah: 214]
Bentuk-bentuk ujian yang diberikan
Di dalam al-Quran, ada disebutkan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kaum manusia hambanya. Antaranya adalah;
1. Dugaan yang diberikan kepada kaum Nabi Musa dan Harun adalah dengan anak lembu, yang mana mereka jadikan sembahan. (al-A’raf: 148, Thohaa: 90)
2. Unta betina sebagai ujian buat kaum Tsamud (al-Qamar: 27)
3. Bangunan-bangunan tinggi (yang mewah) buat kaum ‘Ad (al-Fajr: 7-8)
4. Dugaan yang diberikan ke atas pemilik kebun-kebun dari kalangan kaum Musyrik dengan kebakaran. (al-Qalam: 17)
5. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa serta buah-buahan. (al-Baqarah: 155)
6. Anak-anak serta harta benda sebagai dugaan. (al-Taghabun: 15)
7. Jihad sebagai ujian bagi orang yang beriman (al-‘Ankabut: 6)
8. Nikmat duniawi sebagai ujian buat para manusia. (al-Zumar: 49)
9. Kekayaan dan kemiskinan sebagai ujian. (al-Fajr: 15-16)
10. Kehidupan serta kematian sebagai ujian. (al-Mulk: 2)
Nabi Allah juga diuji
Para Nabi juga diuji. Dan ujian yang dikenakan kepada para Nabi adalah lebih berat berbanding manusia biasa. Hal ini adalah seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam;

إن أشد الناس بلاء الانبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

“Sesungguhnya, manusia yang menerima ujian yang paling berat adalah para Nabi, kemudian orang yang mengikuti mereka, kemudian orang yang mengikuti mereka, dan kemudian orang yang mengikuti mereka.” [al-Silsilah al-Sahihah, al-Albani]
1. Nabi Adam diuji dengan pohon yang terdapat dalam Syurga Allah. (al-Baqarah: 34)
2. Nabi Nuh menghadapi ujian dari anak yang tidak mahu taat kepada Allah. (Huud: 11)
3. Nabi Soleh menerima ujian melalui kaum Tsamud. (al-A’raf:73)
4. Nabi Ibrahim adalah antara Rasul Allah yang menerima banyak ujian, antaranya, penyembelihan anaknya Ismail. (as-Saffat: 102)
5. Nabi Luth diuji dengan kaumnya, (al-A’raf: 80)
6. Nabi Yusuf diuji dengan wanita (Yusuf: 23)
7. Nabi Musa diuji dengan Fira’un yang angkuh. (Thoha: 59-60)
8. Nabi Sulaiman diuji dengan kerajaan yang besar dan mewah. (Sad: 35)
9. Nabi Isa diuji dengan pengikut-pengikutnya. (al-Ma’idah: 112-113)
10. Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam juga Rasul yang dikenakan dengan banyak, antaranya diuji dengan bapa saudaranya, Abu Talib. (al-Qasas: 56)
Bala’ dalam konteks semasa
Mehnah dan tribulasi dalam konteks kehidupan hari ini dapat dilihat di sekeliling kita. Bahawa setiap orang akan diuji dan tiada yang akan terlepas daripada ujian Allah. Perkara yang ringan pada seorang, adalah berat pada satu orang yang lain pula. Dan cara kita berinteraksi dengan dugaan yang mendatang adalah manifestasi keimanan kita kepada Allah. Pada kaca mata orang yang miskin, ujian buatnya adalah dengan kemiskinan. Namun buat orang yang kaya pula, kekayaannya menjadi ujian buat dirinya.
Manusia juga diuji dengan anak-anak. Ada orang yang mendapat anak yang cacat, menjadi dugaan kepada mereka. Ada orang yang mendapat anak yang tenggelam dalam jenayah. Juga menjadi ujian buat dirinya. Ada orang pula mendapat anak yang baik serta bijak. Namun itu juga boleh jadi dugaan buat dirinya.
Lain orang, lain kesusahan yang tertanggung.
Ada orang yang diberikan dengan kesakitan. Sebagai satu peringatan samada dia ingat serta beriman kepada Allah atau tidak. Ada orang pula diuji dengan kesihatan, yang mana jika dia lalai sewaktu sihatnya. Maka itu akan jadi liabiliti padanya. Ada orang diuji dengan kehidupan. Ada orang diuji dengan kematian yang terdekat.
Pendek kata, setiap orang akan, telah, atau mungkin sedang diuji. Namun dengan cara yang berbeza, dengan perasaan yang berlainan. Inilah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla yang menjadikan sesuatu pada takaran yang tersendiri.
Sabar sebagai pelampung bagi orang yang beriman
Orang yang beriman, telah diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya bersabar dalam menghadapi masalah. Telah datang petunjuk buat orang beriman apabila diuji;

يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون

Hai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersedia dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. [Ali Imran: 200]
Menurut al-Baghawi, al-Qurtubi menafsirkan arahan supaya bersabar itu adalah merujuk kepada; bersabar di atas ketaatan kepada Allah.
Kesabaran mesti dijana dengan ketaatan sebagai dasar untuk mengelakkan goyah iman serta berputus asa. Bahkan, kerana ketaatan jugalah, manusia akan menjadi redha atas ujian yang berlaku.
Sabar itu juga adalah sunnah para Nabi dan Rasul. Ini jelas sebagaimana dikhabarkan oleh Allah;

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين

Dan (demikianlah pula) Nabi-nabi Ismail dan Idris serta ZulKifli; semuanya adalah dari orang-orang yang sabar. [Al-Anbiya’: 85]
Rasulullah Sallahu ‘Alaihi Wasallam menyatakan bahawa Allah menyukai orang yang bersabar. Ini adalah sebagaimana yang datang di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas;

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للأشج أشج عبدالقيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة

Rasulullah Sallahu ‘Alaihi Wasallam berkata kepada al-A-syaj Abdul Qays; “Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua perkara yang dicintai oleh Allah, iaitu kesabaran serta lemah lembut.” [Riwayat Muslim]
Kaedah Bersabar
Rasulullah melalui satu hadith mengisyaratkan bersabar itu perlulah pada awal kejadian atau pada kejadian yang pertama.

الصبر عند الصدمة الأولى

Bersabar itu adalah pada pukulan yang pertama. [Riwayat Muslim]
Jika dilihat pada sudut logik akal, manusia ini diukur pada peringkat yang awal. Peringkat pertama adalah yang paling penting dalam menghadapi sesuatu hal. Seandainya dia tidak mampu bertahan pada ujian yang awal. Nescaya, pada yang seterusnya dia mungkin saja rebah. Jadi, di sini, bilamana dikenakan ujian, maka penting sekali untuk kita membina ketahanan diri. Bukan atas faktor ‘alah bisa tegal biasa’, akan tetapi, apabila seorang manusia sudah mempunyai pengalaman pada yang awal tentu sekali dia sudah mula bersedia dan menjadi lebih rasional dalam menghadapi ujian lain yang sama takaran dengannya.
Kesimpulan
Maka bersabarlah. Bersabarlah dalam menghadapi dugaan dan ujian daripada Allah dengan mencontohi sikap para Nabi. Dan ketahuilah, bahawa untuk setiap ujian yang diberikan oleh Allah pasti aka nada perkara yang lebih baik menanti.
Maka, jadikanlah, atsar dari ‘Umar al-Khattab ini sebagai panduan.
Umar berkata, “Alangkah baiknya mendapat separuh beban pada dua sisi binatang tunggangan. Alangkah baiknya apa yang ada di antara beban dua sisi itu, “iaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, ‘Sesungguhnya kami kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Nya.’ Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (al-Baqarah: 156-157). Juga firman-Nya, “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” (al-Baqarah: 45) [Riwayat al-Bukhari, http://opi.110mb.com/haditsweb/bukhari/b23_kitab_jenazah.htm]
Wajib untuk kita bersabar, dan selain itu, untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana orang yang diberikan musibah, atau ujian, pasti akan mendapat ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hadith yang datang pada awal tadi.
Dan bersabarlah! Kerana Allah bersama-sama orang yang sabar!

يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين

Wahai orang-orang yang beriman! Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat, sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. [al-Baqarah: 153]

0 comments:

KAUM YANG MEMBELA ISLAM DI AKHIR ZAMANبسم الله الرحمن الرحيم
salam ketenanganSurah Muhammad ayat 37: bermaksud: "Nah! kamulah orang-orang yang diajak membelanjakan harta pada jalan Allah, tetapi ada antara kamu orang-orang yang bakhil, sedangkan barangsiapa yang bakhil, maka tidaklah ia bakhil melainkan terhadap dirinya sendiri, dan Allah itu kaya (tidak perlu kepada kamu), tetapi kamulah yang miskin (memerlukan kepadanya) dan jika kamu berpaling (dari agama Allah)akan Allah gantikan satu kaum yang lain dri kamu, kemudian mereka tidak jadi seperti kamu".[1] Dan surah Jumaah ayat 3 bermaksud:"Dan golongan yang lain dari mereka yang belum bertalian dengan mereka kerana ia (Allah ) yang amat gagah dan bijaksana."[2] 


Periwayatan-periwayatan tersebut dinukilkan dari kitab-kitab tafsir:  


1. Tafsir ibnu Katsir:
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir dari Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahawa Rasulullah s.a.w. telah membaca ayat:"Dan jika kamu berpaling, akan Allah gantikan dengan satu kaum yang lain dari kamu kemudian mereka tidak jadi seperti kamu", lantas para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! siapakah mereka itu yang jika kami berpaling akan menggantikan kami kemudian tidak jadi seperti kami?, Ia (Abu Hurairah r.a.) berkata: maka baginda telah menepuk dengan tangannya ke atas bahu Salman Al-Farisi r.a. kemudian bersabda: inilah dan dari kaumnyalah!, dan kalaulah agama berada di bintang Suria sekalipun nescaya akan pergi mengambilnya oleh lelaki-lelaki daripada bangsa Farsi".[3] 

2. Tafsir Ad-Durrul Mantsur:
Imam As-Suyuthi menukilkan riwayat yang dikeluarkan oleh Abdul Razak, Abd bin Hamid, At-Tarmizi, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, At-Thabari di dalam Al-Ausadh, Al-Baihaqi di dalam Ad-Dalail daripada Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahawa Rasulullah s.a.w. telah membaca ayat ini:""Dan jika kamu berpaling, akan Allah gantikan dengan satu kaum yang lain dari kamu kemudian mereka tidak jadi seperti kamu", maka sahabat pun telah bertanya: Wahai Rasulullah!, siapakah mereka itu yang jika kami berpaling akan menggantikan kami kemudian tidak jadi seperti kami?. Maka Rasulullah s.a.w. telah menepuk di atas bahu Salman kemudian bersabda: Inilah dan (daripada )kaumnyalah!, demi jiwaku di dalam genggamannya jikalau iman terpacak di bintang Suria sekalipun nescaya akan pergi menjangkaunya oleh lelaki daripada bangsa Farsi".[4] 

3. Tafsir Al-Kasyaf:
Dinukilkan oleh Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya mengenai ayat tersebut: bahawa ditanya kepada Rasulullah s.a.w. mengenai kaum (yang dimaksudkan ) dan adalah ketika itu Salman berada disisi Rasulullah s.a.w., maka baginda telah menepuk pahanya ( Salman r.a.) sambil bersabda: Inilah dan dari kaumnyalah !, Demi jiwaku di dalam genggamannya jikalau iman terpacak di bintang suria sekali pun nescaya akan pergi menjangkaunya oleh bangsa Farsi" .[5] 
Dikeluarkan juga oleh At-Tarmizi, Ibnu Hibban, At-Thabari, Ibnu Abi Hatim dan lain-lain lagi melalui jalan Al-'Alaq bin Abdul Rahman daripada Abu Hurairah r.a. dan terdapat beberapa pengriwayatan yang lain baginya dan selain daripadanya.

4. Tafsir Majma Ul-Bayan:
At-thabrasi menukilkan satu riwayat yang sanadnya dari Abu Hurairah r.a. menyebut bahawa sekumpulan manusia daripada para sahabat Rasulullah s.a.w. telah bertanya: Wahai Rasulullah!, siapakah mereka yang telah disebut oleh Allah s.w.t. di dalam kitabnya, dan ketika itu Salman berada di sisi Rasulullah s.a.w. maka baginda menepuk tangannya ke atas paha Salman. Lantas Baginda bersabda: Inilah dan (daripada ) kaumnyalah !. Demi diriku di dalam genggamannya, jikalau Iman terpacak di bintang suria sekalipun nescaya akan pergi menjangkaunya oleh lelaki- lelaki dari bangsa Farsi"[6] 

Pengriwayatan ayat-ayat tersebut yang dikeluarkan dari kitab-kitab hadis:


1. Sahih Bukhari:
Diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Abdullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahawa kami telah duduk di sisi Rasulullah s.a.w. maka turunkanlah kepada baginda ayat Al-Jumuah:"Dan golongan lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka", Abu Hurairah telah berkata: Aku telah bertanya:Siapakah mereka itu wahai Rasulullah!, Baginda tidak menjawab sehingga diulangi sampai tiga kali, dan pada waktu itu ada bersama kami Salman Al-Farisi, kemudian Rasulullah s.a.w. telah meletakkan tangannya ke atas Salman dan bersabda: Walaupun iman berada di sisi bintang suria nescaya akan menjangkaunya lelaki-lelaki dari kalangan mereka itu"[7] 

2. Sahih Muslim:
Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Said dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahawa kami telah duduk di sisi Rasulullah s.a.w. tiba-tiba turun ke atas Baginda surah Al-Jumuah, maka sewaktu baginda membaca: "Dan golongan yang lain dari mereka yang belum bertalian dengan mereka", Abu Hurairah telah berkata: siapakah mereka itu wahai Rasulullah!, maka Nabi s.a.w. tidak menjawabnya sehingga diulangi sekali lagi, dua kali ataupun tiga kali, Abu Hurairah r.a. meneruskan riwayatnya: dan ada bersama-sama kami Salman Al-Farisi, maka Rasulullah s.a.w. telah meletakkan tangannya ke atas Salman Al-Farisi kemudian baginda bersabda: Jikalau iman berada di bintang suria sekalipun nescaya akan pergi menjangkau oleh lelaki-lelaki daripada mereka itu". [8] 

3. Jamiut At-Tarmizi:
Diriwayatkan oleh Ali bin Hujur dengan sanadnya melalui Al-Alak bin Abdul Rahman daripada bapanya daripada Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahawa salah seorang sahabat telah bertanya: Wahai Rasulullah!, siapakah mereka itu yang Allah sebutkan jika kami berpaling satu kaum yang lain akan menggantikan kami kemudian tidak akan jadi seperti kami. Abu Hurairah telah berkata:"Dan adalah Salman Berada di sisi Rasulullah s.a.w.. Ia (Abu Hurairah ) seterusnya menyebutkan: Maka Rasulullah s.a.w. menepuk bahu Salman dan bersabda: Inilah dan sahabat-sahabatnyalah. Demi jiwaku didalam genggamannya, jika iman itu terpacak di bintang Suria sekalipun nescaya akan pergi menjangkau oleh lelaki-lelaki dari bangsa Farsi".[10] 
Diriwayatkan oleh Ali bin Hujur dengan sanadny lain dari Abu Hurairah r.a. yang mengatakan adalah kami berada di sisi Rasulullah s.a.w.. Sewaktu Turun surah Al-Jumuah maka baginda telah membacanya, maka apabila sampai pada ayat:"Dan golongan yang lain dari mereka yang belum bertalian dengan mereka". Seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: Wahai Rasulullah siapakah mereka yang belum betalian dengan kami, maka baginda tidak menjawabnya. Abu Hurairah berkata: "Dan Salman berada bersama kami, Seterusnya Abu Hurairah r.a. berkata:Maka Rasulullah meletakkan tangannya ke atas Salman, lantas bersabda: Demi jiwaku di dalam genggamannya jika adalah iman berada di bintang suria sekalipun nescaya akan pergi menjangkaunya oleh lelaki-lelaki dari kalangan mereka". [11] 

Imam Ahmad di dalam musnadnya mengeluarkan hadis-hadis yang sama melalui berbagai jalan periwayatan [12]sepertimana yang terdapat di dalam periwayatan-periwayatan di atas. 
[1] Surah Muhammad, ayat 38.  
[2] Surah Al-Jumuah, Ayat 3 
[3] Ibnu Katsir, jil 4, ms 182 
[4] Sila rujuk tafsir tersebut bagi tafsiran ayat berkenaan 
[5] Sila rujuk tafsir tersebut bagi tafsiran ayat berkenaan 
[6] Tafsir Majma Ul-Bayan, jil 5, ms 108 
[7] Sahih Bukhari, kitab UT-Tafsir, jil 5, ms 108. 
[8] Sahih Muslim, Bab Fadhailul As-Sahabah,, jil 2, ms 312, cetakan India. 
[9] At-Tarmizi, jil 2, ms 164. 
[10] At-Tarmizi, jil 2, ms 158. 
[11] At-Tarmizi, jil 2, ms 164. 
[12] Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, jil 2, ms 297, 420, 0 comments: